jak to działa

Wszystko rozpoczyna się od spotkania z klientem, w miejscu, nad którym będziemy pracować. Celem takiego spotkania

jest z jednej strony szczegółowa inwentaryzacja pomieszczenia lub pomieszczeń, ale także poznanie oczekiwań, potrzeb

oraz upodobań stylowych zlecającego projekt.Po zapoznaniu się z przestrzenią oraz wymaganiami, następuje etap

tworzenia projektu koncepcyjnego, na który składają się propozycje układu funkcjonalnego, oraz wstępne wizualizacje

aranżowanych pomieszczeń. Pomysły są przedstawiane klientowi. Nanoszone są ewentualne poprawki.Następnym

krokiem jest stworzenie projektu szczegółowego, czyli dokładnych wizualizacji, dokumentacji technicznej, kosztorysu z

uwzględnieniem zakładanego budżetu, jak i szczegółowej listy zakupów i podwykonawców.Po ustaleniu i zatwierdzeniu

wszystkich szczegółów, można przejść do ostatniego etapu, jakim jest koordynacja wykonywanych prac. Ma to na celu

dotrzymanie ustalonego terminu zakończenia prac oraz uniknięcie problemów w trakcie realizacji, aby uzyskać jak

najlepszy efekt końcowy, jak i oczywiście zadowolenie klienta.